Apple苹果 原装60W 弯头电源适配器  原装正品,质量保障
品牌:苹果
渠道价格: ***.00
普通代理: ***.00
核心代理: ***.00
订购返积分:2
商品好评:
订购数量:
现有库存量:100
为您推荐产品
渠道价格: ***.00
代理价格: ***.00
渠道价格: ***.00
代理价格: ***.00
渠道价格: ***.00
代理价格: ***.00
渠道价格: ***.00
代理价格: ***.00
渠道价格: ***.00
代理价格: ***.00
渠道价格: ***.00
代理价格: ***.00
渠道价格: ***.00
代理价格: ***.00
产品详细参数
基本参数
产品类型
笔记本适配器
输出电压
16.5V
输出电流
3.65A
接口类型
磁口5针
电源功率
60W
品牌
苹果
产品详情介绍
全新原装电源适配器 一年质保
质保时间:12[月]
售后说明:全新苹果电源一年质保
技术支持:13583110558
售后服务:0531-82398976
合作咨询:0531-82395951
联系地址:济南市山大路166号齐华宾馆院内2号